HAKKARİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Müdürlük Sözlü Sınavı Sonuçları

Sözlü sınav puanları müdürlük görevlendirmesi için tek başına yeterli olmayıp aşağıdaki açıklamaların dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir:

MADDE 26 – (1) Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların
görevlendirmeye esas puanları; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü
sınavda verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin
sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir
sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerlidir.
(2) Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
b) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak
görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
c) Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel
sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
ç) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde
bulunanlara,
d) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
e) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden mesleki ve teknik eğitim kurumlarına müdür olarak
görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
f) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan
öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
g) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde
bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre
belirlenen puanlara beş puan ilave edilir.
(3) (Değişik:RG-27/1/2016-29606) Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim
kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak
görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz
konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre
belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.
(4) Müdür olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarına göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim
müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.
(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-1’de yer alan forma göre değerlendirme
puanı, Ek-2’de yer alan forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki
hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek
aday kura ile belirlenir.

 

 

Sonuçlar için tıklayınız!

Bulak Mah. Derviş Yalım Cad. No 2 İç Kapı No 5 MERKEZ / HAKKARİ - Santral 0 438 280 30 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.