HAKKARİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yarışma! Eğitimde İyi Örneklerler

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2015 için başvurular açılmıştır. 
Yarışma! Eğitimde İyi Örneklerler

Kimler başvurabilir?

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından, üniversitelerden, farklı devlet kurumlarından ve sivil toplum örgütlerinden eğitimciler/eğitimci adayları (kişi, ekip ya da kurum olarak), Başvuru Alanları bölümünde açıklanan konu ve alanlarda iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını/materyallerini konferansta sunmak üzere başvurabilirler. Kişi, ekip ya da kurumlar birden çok uygulama/materyal başvurusu yapabilirler.

Başvuru koşulları
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, eğitimcilerin başvurularının birbiriyle rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma değildir. Bu konferans öğretmenlerin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine esin kaynağı olmalarına fırsat sunma amacı taşır.

Konferansta sunulan iyi örneklerin “konferansta sunulmak üzere” geliştirilmesi değil “eğitim sürecinde bir eksikliğe yanıt vermek/eğitim sürecinde bir iyileşme sağlamak vb.” için geliştirilmesi önemsenir.

Uygulamanın/materyalin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ya da öncesinde uygulanmış/geliştirilmiş olması gerekir. Henüz tamamlanmamış, uygulaması yapılmamış çalışmalar değerlendirilmeyecektir.

Geçmiş yıllarda Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda seçilerek sözlü ya da poster olarak sunulmuş örneklerle başvuru yapılamaz. Ancak daha önceki yıllarda kabul edilmeyen uygulama/materyal örnekleriyle –geliştirilmiş olmaları koşuluyla– yeniden başvuru yapılabilir. Bu önkoşul aynı örneğin farklı yıllarda konferansta tekrar sunulmasını önlemek ve her yıl farklı örneklerin paylaşılmasına zemin oluşturma amacını taşır.

 

Nasıl başvurabilirsiniz?

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2015’e başvurular yalnızca elektronik olarak (online başvuru) yapılabilir. Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmanız durumunda teknik destek sağlanacaktır.

01 Aralık 2014’ten 5 Ocak 2015’e kadar www.egitimdeiyiornekler.org adresinden online başvuru bölümüne girerek konferansa başvuru yapılabilir.

 

Başvurunun Ekleri

Uygulamanın/materyalin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla en az bir belgenin paylaşılması beklenmektedir. Belgeler (geliştirilen ders planları, ölçme ve değerlendirme araçları, öğrenci çalışmalarından örnekler, fotoğraflar, görsel malzemeler vb.) başvuru esnasında sisteme yüklenir. Eğer elektronik olarak gönderilemeyen ek(ler) varsa elektronik başvuru tamamlandıktan sonra, ek(ler) başvuru numarasının yazdığı bir zarfa konularak, postayla aşağıdaki adrese gönderilebilir:

 

Eğitim Reformu Girişimi 
Bankalar Cad. No 2 Karaköy Minerva Han Kat 5 Karaköy - Beyoğlu - İstanbul

Zarfın içine sadece ek(ler)in konulması yeterlidir, başvuru formunun yeniden gönderilmesine gerek yoktur. Kargo yolu ile gönderdiğiniz ek(ler)in tarafımıza ulaşmış olduğundan e-posta göndererek ya da telefon ederek emin olunuz.

Önemli Not: Başvuruyla birlikte gönderilen ek(ler)in başvuru formunda yer alan bilgileri destekleyecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

 

Başvuru için son tarih

Başvurunun 5 Ocak 2015 Pazartesi günü 18.00’a kadar elektronik olarak yapılması gerekir. Bu tarihten sonra elektronik başvuru sistemi otomatik olarak kapanacağından başvuru yapılamayacaktır.

Postayla gönderilen başvuru eklerinin de 5 Ocak Pazartesimgünü postaya verilmiş ve 12 Ocak Pazartesi 18.00’a kadar yukarıda verilen adrese ulaşmış olması gereklidir.

 

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2015 Başvuru alanları:

*  Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanında Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
*  Dil Öğretimi ve Eğitimi 
*  Sanatsal ve Sportif Etkinlikler
*  Erken Çocukluk Eğitimi
*  Okullarda Katılımcı Karar Alma Süreçleri
*  Psikolojik Danışma ve Rehberlik
*  Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanında Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde ve farklı okul türlerinde, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik öğrenimini iyileştiren yenilikçi programları, sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve geliştirilen materyalleri (basılı, web ya da tablet temelli) kapsar.

Dil Öğretimi ve Eğitimi 
Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde ve farklı okul türlerinde dil öğrenimini iyileştiren okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinden bir ya da birkaçına yönelik yenilikçi programları, sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve geliştirilen materyalleri (basılı, web ya da tablet temelli) kapsar. Türkçe ve yabancı dil öğretiminin yanı sıra çokdilli eğitim uygulamalarına ve “Yaşayan Diller ve Lehçeler” kapsamında müfredata dahil olan seçmeli derslere ilişkin başvurular özellikle teşvik edilmektedir.

Sanatsal ve Sportif Etkinlikler
Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde ve farklı okul türlerinde beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik öğrenimine dönük yenilikçi uygulamaları ve materyalleri kapsar. Sanat ve Spor alanındaki seçmeli dersler ile sosyal etkinlikler ve sınıf dışı etkinlikler çerçevesinde geliştirilen uygulama ve materyaller de bu başvuru alanının kapsamındadır.

Erken Çocukluk Eğitimi
Bu kategori, 0-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan, bilgi ve becerilerini geliştirmede rol oynayan sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve toplum temelli modelleri kapsar. Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklıkları göz önüne alınarak, uygun ortamların sağlanmasıyla yeteneklerinin ortaya çıkarıldığı ve geliştirildiği uygulamalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

Okullarda Katılımcı Karar Alma Süreçleri
Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde, okullarda katılımcı bir okul kültürünün oluşturulmasına katkı yapan yenilikçi uygulamaları kapsar. Bu bağlamda, başta çocuklar olmak üzere, okulun farklı paydaşlarının (öğrenci, veli, öğretmen, çalışan, yönetici) okulu ilgilendiren kararlara katılımını ve etkisini güçlendiren uygulama örnekleri önceliklendirilecektir.  Okulu ilgilendiren kararlar, disiplin uygulamalarından fiziksel altyapıya, öğretim yöntemlerinden okulun çevreyle ilişkisine, bütçesel kararlardan okul kurul ve komisyonlarının işleyişine vb. okul yaşamının birçok farklı boyutunu içerir. Katılım ise kararların alındığı ortamlarda fiziksel olarak bulunma ve görüş belirtmenin ötesine geçerek, farklı paydaşlar arasında yetki paylaşımına, kararları etkileyebilme gücüne işaret eder.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bu kategori,  üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde farklı okul türlerinde, uzman kişilerce sunulan kişisel, eğitsel, mesleki vb. PDR hizmetleri ve özel gereksinimli çocukların eğitimine ilişkin uygulama/ materyal örneklerini içerir.

Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele
Üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde ve farklı okul türlerinde, ayrımcılıkla mücadele alanında öğrencilerin ve/veya eğitim çalışanlarının farkındalık, bilgi, beceri düzeylerinde ve/veya tutumlarında olumlu değişim yaratan örnekleri kapsar. Uygulama ya da materyal genel olarak ayrımcılıkla mücadele odaklı olabileceği gibi bireylerin ve toplulukların belirli özellikleri temelinde karşılaştığı (ırk ve etnik köken, renk, din ve inanç, dil, milliyet, siyasal görüş, toplumsal köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, medeni durum, sağlık, yaş, mülkiyet, yoksulluk vb.) spesifik ayrımcılık türleri ve durumları ile mücadeleye dönük olabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN http://egitimdeiyiornekler.org/

Bulak Mah. Derviş Yalım Cad. No 2 İç Kapı No 5 MERKEZ / HAKKARİ - Santral 0 438 280 30 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.