HAKKARİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Pansiyonlu Okul ve Kurumlarda Ödenek Takip Modülü´nün Kullanılması Hk.

MEB, Müsteşarlık Makamının 27/05/2016 tarihli ve 5903667 sayılı yazıları:                                                                                       ............. VALİLİĞİNE
                                                                                     (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)


İlgi :   Müsteşarlık Makamının 11.2.2016 tarih ve 72847249-841.02.01-E.1603574 sayılı  yazısı.

2016 Malî yılı itibariyle Ödenek Takip Modülü hizmete sunulmuş ve ilgi yazı ile valiliklere duyurulmuştu. Ancak pansiyonlu okul/kurum yöneticilerinin, fatura ve ödeneklere ilişkin veri girişlerini yaparken bina türünü modüle hatalı girdikleri tespit edilmiştir. Fatura ve ödenek işlemlerine ilişkin veri girişlerinin aşağıdaki belirtilen hususlara göre yapılması önem arz etmektedir.

Pansiyon gelir gider cetvelinin Pansiyon Fatura Gideri kaleminde ödenek bulunan veya bulunmayan tüm pansiyonlu okul/kurumlar; elektrik, su, doğalgaz, jeotermal faturalarını, ön ödemeli elektrik, su, doğalgaz alımlarını ve kömür ve fuel oil alımlarını Mebbis içerisindeki Ödenek Takip Modülüne gireceklerdir. Gelir gider cetveli içerisinde yer alan Pansiyon Fatura Gideri kalemi, Ödenek Takip Modülü aracılığıyla izlenecektir. Modüle girilen ve Pansiyon Fatura Gideri kaleminde yeterli ödeneği bulunmayan pansiyonların ödenekleri Bakanlıkça haftalık olarak gönderilecektir. Pansiyon Fatura Gideri kaleminde ödenek bulunan okullar, fatura ödeneklerini modüle giriş yaptıktan sonra ödemelerini mevcut bütçede yer alan Pansiyon Fatura Gideri kaleminde ayrılan ödenekten karşılayacaklardır. Pansiyon Fatura Gideri kalemindeki ödenek bittikten sonra Bakanlıkça ödenek gönderilecektir.

Elektrik, su, doğalgaz ve jeotermal faturalarının girişleri Fatura İşlemleri menüsünden; ön ödemeli elektrik, su, doğalgaz alımları ile kömür ve fuel oil alımlarının girişleri Ödenek İşlemleri menüsünden yapılacaktır.

Yalnızca bağımsız aboneliği olan pansiyonlar, Ödenek Takip Modülü içerisinde bina türünü pansiyon olarak seçecektir. Pansiyon ve okulun ortak aboneliği var ise bina türünü okul ve pansiyon olarak seçecektir.

Kömür, doğalgaz vb. yakacak alımlarında okul ve pansiyon aynı kazan ile ısınıyorsa bina türünü okul ve pansiyon olarak; pansiyonunun kazanı okuldan ayrı ise bina türünü pansiyon olarak seçip modüle giriş yapacaklardır. Pansiyon ve okulun ödenekleri ayrı ayrı talep edilecektir.
05.4 ekonomik kodlu Hane Halkına Yapılan Transferler kaleminden Ödenek Takip Modülüne; elektrik, su ve yakacak haricinde fatura girişi yapılmayacaktır. 05.4 ekonomik kodlu Hane Halkına Yapılan Transferler çerçevesindeki iaşe ve ibate giderleri, Bakanlıkça onaylanan bütçe dâhilinde ilgili Genel Müdürlükler tarafından gönderilecektir.

Ödenek Takip Modülü içerisindeki saymanlık ve birim (muhasebe) kodları, Devlet Kurumları Modülünden çekilmektedir. Güncel olmayan kodlar, ödenek gönderme işlemlerinde aksaklık meydana getirmektedir. Saymanlık ve birim (muhasebe) kodlarının; okul yöneticileri tarafından il ve ilçelerdeki Mebbis yöneticilerine başvurarak il/ilçe vergi bilgileri ekranından (Kur01004.aspx) güncellenmesi ödenek işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrenci harçlıkları ise ilgili mevzuatında belirlenen tarihlerde okul müdürlüklerince ödenecektir. Ayrıca ödenek talep edilmeyecektir.
Elektrik, su ve yakacak faturaları zamanında modüle girilecek ve gecikme zammının oluşturulmamasına dikkat edilecektir.
Ödenekler yerinde ve zamanında kullanılacak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Gereğini önemle rica ederim.


                                                                                                                        Muhterem KURT
                                                                                                                             Bakan a.
                                                                                                                       Müsteşar Yardımcısı

Bulak Mah. Derviş Yalım Cad. No 2 İç Kapı No 5 MERKEZ / HAKKARİ - Santral 0 438 280 30 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.