HAKKARİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit ve Gazi Yakınları Unvan Değişikliği Hk.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü´nün aşağıdaki yazısı gereği ilgili personellere duyurunun yapılması, gerekli şartları taşıyan personel varsa Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları birimiyle irtibata geçilmesi önemle rica olunur.
Şehit ve Gazi Yakınları Unvan Değişikliği Hk.

İlgi    : a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
                Esaslarına Dair  Genel Yönetmeliği,
            b) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
                Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği.
           c) 26/04/2016 tarihli ve 41289672/20/4670046 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanmaları hizmetin gereği, kıdem, liyakat ve kariyer esaslarına göre, ilgi (a-b) yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ek 1 inci maddesi ile "Kamu kurum ve kuruluşlar bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan sayısını her yıl şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir.” hükmü getirilmiştir.
Buna göre; Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında şehit yakını ve gazi olarak yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden,
- En az lise veya dengi okul mezunu olanların,
- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olanlardan (Devlet memuru iken askerlikte geçen süre dahil) edilecektir.
kurumumuzun  ihtiyacı, kamu yararı ve istekleri dikkate alınarak, sınava tabi tutulmaksızın, ilgi (a) Kanununun 76.maddesine göre;  İl´in normu göz önünde bulundurularak ilgi (b) yönetmelik hükümlerine göre, görev yaptıkları  il  emrine (dağıtım yapılmak üzere)  "Memur" kadrosuna  atanmaları  ilgi (c) Makam Onayı ile uygun görülmüştür.
Bu çerçevede; İliniz emrinde şehit yakını ve gazi olarak yardımcı hizmetler sınıfında (hizmetli, aşçı, bekçi, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi ve dağıtıcı)  görev yapan personelden memur olarak atanmayı talep eden ve yukarıda  açıklanan şartları taşıyanların başvurularının alınarak  diplomaları ile hizmet cetvellerinin (hizmet cetvelinde şehit yakını ve gazi olarak atandığına dair ibarenin işlenerek) 09/05/2016 tarihine kadar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.    
Yapılan değerlendirme sonucu, ilin norm durumu dikkate alınarak ilgi (b) yönetmelik hükümlerine göre ilgililerin atamaları dağıtım yapılmak üzere görev yaptıkları  İl emrine yapılarak,  kararnameleri  gönderilecektir.
Ayrıca ilgi Makam onayı gereği ilinizde şehit yakını ve gazi kapsamında atanan ve bu haktan yararlanmayan personelde, yukarıdaki açıklamalarda belirtilen şartları taşıması ve  il kanalıyla taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmesi  halinde  sınavsız olarak memur kadrosuna atamaları yapılacaktır.
    Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                    Fethi Fahri KAYA
                                                                                                                        Bakan a.
                                                                                                                     Genel Müdür V.

Bulak Mah. Derviş Yalım Cad. No 2 İç Kapı No 5 MERKEZ / HAKKARİ - Santral 0 438 280 30 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.