HAKKARİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular...

Sıkça Sorulan Sorular...

"Telafide Ben de Varım" SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Soru 1: "Telafide Ben de Varım" ne zaman yapılacaktır?

Cevap: "Telafide Ben de Varım" 5 Temmuz ? 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


Soru 2: "Telafide Ben de Varım" kimleri kapsamaktadır?

Cevap: Her kademedeki öğrenciler, Öğretmenler ve velileri kapsamaktadır.


Soru 3: "Telafide Ben de Varım" da öğrenciler için hangi programlar yapılacaktır?

Cevap: Fiziksel , Sosyal Duygusal, Akademik Gelişim ve Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz için etkinlikler yapılacaktır.


Soru 4: Faaliyetlere katılmak zorunlu mudur?

Cevap: Faaliyetlere katılmak öğretmen, öğrenci ve veliler için gönüllülük esasına dayalıdır.


Soru 5: Faaliyetin düzenlenebilmesi için en az kaç katılımcı olması gerekmektedir?

Cevap: Eğitim yada etkinlik faaliyetinin açılması için en az 12 katılımcı (öğrenci, öğretmen veya veli)

olması gerekir.


Soru 6: Faaliyete katılacak öğrencilerden mutlaka veli izin belgesi alınacak mıdır?

Cevap: Faaliyete katılacak öğrencilerden mutlaka veli izin belgesi alınacaktır.

Veli İzin Belgesini indirmek için TIKLAYINIZ.


Soru 7: Öğrenci ve veliler başvuruları nasıl yapacakladır?

Cevap: Öğrenci ve veliler dilekçe ile istedikleri okul idaresine başvuracaklardır.


Soru 8: Öğrenci, veli ve öğretmenler faaliyetlere istedikleri ilde katılabilecek midir?

Cevap: Öğrenci ve veliler istedikleri yerde eğitim faaliyetine katılabilecekler. Fakat öğretmenler sadece görevli oldukları ilde eğitim faaliyetine katılabileceklerdir.


Soru 9: Öğrencii Öğretmen ve velilere faaliyetler nasıl yapılacaktır?

Cevap: Öğrencilere yönelik hazırlanan eğitimler yaz okulu mahiyetinde olacaktır.

Öğretmenlere yönelik faaliyetler hizmetiçi eğitim kapsamında uzaktan veya yüzyüze yapılabilir.

Velilere yönelik faaliyetler Halk Eğitim Merkezleriyle işbirliği içerisinde hazırlanabilir.


Soru 10: Ücret ödemeleri nasıl yapılacaktır?

Cevap: Ücret ödemeleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre yapılacaktır.

Yazıyı indirmek için TIKLAYINIZ.


Soru 11: Faaliyetlerde ücretli öğretmenler görev alabilecek midir?

Cevap: İhtiyaç halinde ücretli öğretmenler de görev alabilecektir.


Soru 12: Özel okullardaki öğrenciler bu faaliyetlere nasıl katılacaktır?

Cevap : Özel okul öğrencileri de devlet okullarında açılan bir faaliyete katılabilecektir.


Soru 13: Faaliyet girişleri nasıl yapılacaktır?

Cevap: Faaliyet girişleri Okul, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.


Soru 14: Faliyetlerde onay işlemi olacak mıdır?

Cevap: Okul müdürlükleri tarafından giriş yapılan faaliyetlerde ilçe ve il MEM onayı olacaktır. İlçe MEM tarafından giriş yapılan faaliyetlerde il onayı olacaktır. İl MEM tarafından giriş yapılan faaliyetler direk onaylanacaktır. Merkez ilçesi olan İl MEM'lerde ilçe onayları otomatik verilecektir.


Soru 15: Etkinlik ve eğitim arasındaki fark nedir?

Cevap: Etkinlik 1 gün yada en fazla 2 gün sürer. Eğitim daha uzun süren faaliyettir. (15, 20, 45 veya 70 Saat gibi) Planlamalarda Eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi uygun olur.


Soru 16: Öğretmenler başvuruların nerden yapacaklardır?

Cevap: MEBBİS + Başvuru İşlemleri + Telafide Ben de Varım Başvuru İşlemleri + Faaliyet Görev Başvuruları


Soru 17: Faaliyetlerin işleyiş sırası kronolojik olarak nasıl olacaktır?

Cevap:

1) Faaliyeti planlama (Okul+İlçe + İl)

2) Faaliyetin sisteme girilmesi (Okul+İlçe + İl)

3) Onay süreçleri

4) Öğretmenlerin görev tercih etmesi (Mebbis)

5) Faaliyet sahibi okul/kurumların faaliyete öğretmen ataması yapması

6) Öğrencilerin faaliyete okula gelerek başvurusu, gerekli izin belgelerini doldurmaları

7) Faaliyet için gerekli resmi olurların ve görevlendirmelerin yapılması (Valilik+Kaymakamlık vb.)

8) Faaliyetin icrası

9) Faaliyet tamamlandı bilgisinin modüle işlenmesi


Soru 18: Faaliyete 12'den az öğrenci başvurduysa nasıl bir işlem yapılabilir?

Cevap: İki okulda aynı faaliyet açılmış fakat A okuluna 7 öğrenci başvuru yapmış. B okuluna ise 8 öğrenci başvuru yapmış olsun. Bu okulların ikiside ayrı ayrı bu faaliyeti açamayacaklardır. Fakat isterlerse iki okula başvuran öğrenciler bir okulda birleştirilip tek bir faaliyet açılabilecektir.


Soru 19: Faaliyetler hangi aşamalarda iptal edilebilir?

Cevap: Faaliyeti modüle giren kurum faaliyetin her aşamasında faaliyeti iptal edebilir. İptal edilen faaliyet yayından kalkar.


Soru 20: Aynı kurumda aynı etkinlik veya eğitim birden fazla açılabilir mi?

Cevap: Öğrenciler farklı olmak kaydıyla yapılabilir.


Soru 21: Faaliyetlere birden fazla öğretmen başvuru yapması halinde nasıl bir işlem yapılacaktır? Yetkinlik aranır mı?

Cevap: Faaliyetlere öğretmenler görevlendirilirken mutlaka yetkinlik olmalıdır. Yetkinlik o alanla ilgili hizmetiçi veya geçerli sertifika gibi. Örneğin bir çalgı faaliyetinde müzik öğretmeni robotik kodlama faaliyetinde bilişim öğretmeni olması uygun olur. Etkinliklerde ise tüm öğretmenler görev alabilir. Mesela doğa yürüyüşü gibi. İzcilik kampında


Soru 22: Faaliyet süreleri ne kadardır?

Cevap: Faaliyet süreleri faaliyet tanımlarken faaliyeti seçince gelmektedir.


Soru 23: Bir öğretmen aynı hafta için de birden fazla faaliyet yapabilir mi?

Cevap: Evet yapabilir ancak haftalık ders saatine dikkat etmelidir. Örnek olarak 12 + 10 saatlik iki faaliyet olabilir.


Soru 24: Faaliyetlerde kimler görev alabilecektir?

Cevap: İdareci ve öğretmenler görev alabilecektir.


Soru 25: Bu faaliyetlerde öğretmen ve idareciler kaç saat ekders ödenebilecektir?

Cevap: Faaliyetlerde görevlendirilen idaresi ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğer öğretmenlere haftada 30 saate kadar ekders ödenebilecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzaktan Eğitim ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları (14.04.2021)

Soru 1 : Dönüşümlü çalışma olacak mıdır?

Cevap: Madde 5 ? Bakanlık hizmetleri, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlığın merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.

 

Soru 2 : Bu süreçte kimler idari izinlidir?

Cevap: İdari izin

MADDE 7- (1) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,

e) Engelli çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.

 

Soru 3 : İdari izinli olan personel görev mahallini terk edebilecek midir?

Cevap: MADDE 8- (1) Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamaz.

 

Soru 4 : 35 saat ders yapan köy okulları şimdi kaç saat yapacaktır?

Cevap : Sınıf bölünüyorsa 12 , bölünmüyorsa 22 saat yapacaktır. 12 saat 6+6 olarak 22 saat ise 6-5-0-6-5 yapılabilir.

 

Soru 5: 10 yaş altı çocuğu olan öğretmen idari izinli midir?

Cevap : Evet, ancak okulun durumuna göre hizmetine ihtiyaç varsa okul müdürü yüz yüze eğitime devam etmesini isteyebilir.

 

Soru 6: 10 yaş altı çocuğu olan öğretmen idari izin kullanırsa DYK derslerine girebilir mi?

Cevap : Hayır, DYK ile normal dersin bir farkı yoktur. İdari izin kullanacağım diyen öğretmen okulda yüz yüze hiç bir derse giremez.

 

Soru 7: Pozitif ve temaslılar uzaktan çalışabilir mi?

Cevap : Pozitif raporu olmayan uzaktan çalışabilir. Pozitif raporlu çalışamaz. Temaslı raporlu çalışamaz. Temaslı raporsuz çalışabilir.

 

Soru 8 : Hangi okul ve sınıflarda uzaktan eğitim yapılacaktır?

Cevap : Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dâhil olmak üzere tüm resmî ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dâhil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları ilgi (c) yazıdaki esaslar doğrultusunda yüz yüze eğitime devam edecektir.

 

Soru 9 : Destekleme ve Yetiştirme kursları yüz yüze mi uzaktan mu yapılacaktır?

Cevap: Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 8. sınıflara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, yüz yüze devam edilecektir.

 

Soru 10 : İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yapılacak mı?

Cevap: İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle Bakanlığımız tarafından yapılacak yeni bir açıklamaya kadar durdurulmuş olup mevcut İYEP materyallerinin korunması gerekmektedir.

 

Soru 11: Özel Eğitim okullarında uzaktan eğitim nasıl yapılacaktır?

Cevap: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim anaokulları, özel eğitim ortaokulları ve özel eğitim uygulama okullarının 8'inci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarının 8'inci sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilecek olup bu kapsamda evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze eğitim verilecektir. Bunun dışındaki ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında ve evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacaktır.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8'inci sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecektir. İlkokul ve ortaokul kademesindeki diğer sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin destek eğitim odası eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

 

Soru 12 : Bu süreçte pansiyonlar açık kalacak mıdır?

Cevap: Ortaokulların 8. sınıf öğrencilerine barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların sadece bu öğrencilere hizmet veren bölümleri açık olacaktır.

 

Soru 13 : Bu süreçte öğretmenler haftada 1 gün okula gidecek mi?

Cevap: Evet gidecekler. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. (19.11.2020 madde 8)

 

Soru 14 : İdari izinli olan öğretmenler yüz yüze olan 8 ve 12. sınıflara uzaktan ders yapabilir mi?

Cevap: Yüz yüze olan derslerin yüz yüze yapılması esastır. Ancak il-İlçe hıfzıssıhha kurulu uzaktan eğitim kararı alırsa ancak uzaktan eğitim yapılabilir. Almazsa yüz yüze yapılması gerekir.

 

Soru 15 : Eşi Covid19 kapsamında çalışanlar uzaktan çalışabilecekler mi?

Cevap: (5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

 

Soru 16 : İdari izin kapsamında olup yüz yüze ve uzaktan eğitim yapmayan öğretmen ek ders alır mı?

Cevap: (10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır.

Açıklama: Söz konusu idari izin genel idari izin olmadığı için ve ek ders mali- sosyal hak olmayıp fiilen çalışmayı gerektirdiğinden bu kapsamda ek ders alınamaz.

 

Kaynaklar:

MEB'den Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar 14.04.2021

Temel Eğitim Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları 14.04.2021

Özel Öğretim Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları 14.04.2021

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim Yazısı 26.11.2020

Temel Eğitim Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları Yazısı 02.03.2021

(Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi)

 

Bulak Mah. Derviş Yalım Cad. No 2 İç Kapı No 5 MERKEZ / HAKKARİ - Santral 0 438 280 30 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.